USŁUGI

ZGŁASZANIE DO URZĘDU PATENTOWEGO RP

Opracowanie i wniesienie do Urzędu Patentowego RP pełnej dokumentacji zgłoszeniowej dotyczącej uzyskania prawa wyłącznego na:

- znaki towarowe

- wynalazki

- wzory użytkowe

- wzory przemysłowe

ZGŁASZANIE DO URZĘDU UNII EUROPEJSKIEJ ds. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO) w Alicante 

Opracowanie i wniesienie do EUIPO pełnej dokumentacji zgłoszeniowej dotyczącej uzyskania prawa wyłącznego na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej na:

- znaki towarowe Unii Europejskiej (ZTUE)

- wzory przemysłowe wspólnotowe (ZWW)

SPRAWY DOTYCZĄCE NARUSZEŃ PRAW

Opracowanie i wysłanie listu ostrzegawczego wzywającego do zaniechania naruszania prawa wyłącznego do:

- znaków towarowych

- wynalazków

- wzorów użytkowych

- wzorów przemysłowych

Opracowanie pisemnej obrony na listy ostrzegawcze wzywające do zaniechania naruszania prawa do:

- znaków towarowych

- wynalazków

- wzorów użytkowych

- wzorów przemysłowych

POSTĘPOWANIE SPORNE, POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Opracowanie wniosku o ponowne rozpatrzenie przez UPRP sprawy dotyczącej udzielenia prawa na:

- znak towarowy

- wynalazek (patent)

- wzór użytkowy

- wzór przemysłowy

Opracowanie wniosku o rozstrzygnięcie sprawy w trybie postępowania spornego oraz udział w postępowaniu spornym przed UPRP i WSA w sprawach:

- o unieważnienie: patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

- o stwierdzenie wygaśnięcia: patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

UTRZYMANIE OCHRONY W URZĘDZIE PATENTOWYM RP  ORAZ W EUIPO

Dozorowanie terminów do wnoszenia opłat za kolejne okresy ochrony

Przedłużanie kolejnych okresów ochrony znaków towarowych

UMOWY

Sporządzanie umów między stronami:

- umowy o przeniesieniu praw

- umowy o wspólności praw

- umowy licencyjne

- opracowywanie regulaminów znaków towarowych

DORADZTWO

Udzielanie wyjaśnień, porad i konsultacji w zakresie przepisów z dziedziny ochrony własności przemysłowej.

POSZUKIWANIA LITERATUROWE 

Wykonywanie badań patentowych oraz badań zdolności rejestrowej znaków towarowych.