RZECZNIK PATENTOWY

anna rowinska

Agencja Ochrony Własności Intelektualnej „ANIPAT”, którą od 1992 r. prowadzi rzecznik patentowy Anna Rowińska oferuje osobom indywidualnym oraz firmom pomoc prawną dotyczącą następujących przedmiotów własności przemysłowej:

- znaki towarowe (logo)

- wynalazki (patenty)

- wzory użytkowe

- wzory przemysłowe

ornament element