WITAM

Szanowni Państwo !

Znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe i wzory przemysłowe są dobrem niematerialnym stanowiącym własność intelektualną.

Praw wyłącznych na te dobra udziela na terenie Polski Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako dobro niematerialne, własność intelektualna stanowi zgodny z prawem monopol na wyłączne korzystanie z przedmiotu własności przemysłowej w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może być przedmiotem kupna, sprzedaży lub udzielania przez uprawnionego zgody na odpłatne lub nieodpłatne korzystanie z jego praw.

Każde bezprawne wykorzystanie przez osoby trzecie, chronionej w Urzędzie Patentowym RP własności intelektualnej, stanowi jej naruszenie.

Każdy akt naruszenia daje prawowitemu właścicielowi własności intelektualnej możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób naruszających to prawo, niezależnie od intencji.

Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji na temat ochrony własności intelektualnej, proszę o kontakt.

Anna Rowińska

Rzecznik Patentowy

ornament element